KLUB ODKRYWCY & LABORATORIUM


KLUB MAŁEGO ODKRYWCY 

czyli  cykl warsztatów, podczas których młodsze dzieci (KMO START) obserwują prezentowane doświadczenia , podejmują pierwsze próby samodzielnego eksperymentowania;

a dzieci starsze (KMO ZIEMIA i KMO CZŁOWIEK) samodzielnie uczestniczą w eksperymentowaniu pod okiem eksperta, poszerzają swoją wiedzę fizyczno-chemiczną.

LABORATORIUM  

to cykl warsztatów dla starszych dzieci, 
poszerzające wiedzę chemiczną
poprzez samodzielne eksperymentowanie.

2021/2022

* Warsztaty w soboty (25.09.2021, 9.10.2021, 23.10.2021, 20.11.2021, 11.12.2021)
* €100 za cykl (5 warsztatów) + składka członkowska €30
* €25 dla członków asbl/€30 dla pozostałych za warsztaty jednorazowe (jeśli jest miejsce w grupie)
* Warsztaty odbywają się w sali R5: https://www.foretdesoignessport.be/plan-dacces/

@ Przy zapisie prosimy użyc maila, do którego mają Państwo stały dostęp.

* KMO START (6-7 lat): 14.00 - 15.15/15.30
  1) Mikroświat (mikroskopy i lupy )
  2) Dźwięk i zabawy z instrumentami
  3) Gazowy świat
  4) Wodne eksperymenty
  5) Doświadczenia związane z elektrostatyką

* KMO CZŁOWIEK (8-10 lat): 16.00 - 17.30
Połączenie zagadnień z budowy i funkcjonowania określonych częściciała z doświadczeniami fizycznymi/chemicznymi łączącymi się z tematem
  1) Świat w naszych oczach (oko i jak widzimy, nowe experymenty) i fale wokół nas (różne ich rodzaje, w tym dźwięki)
  2) Aromatyczny świat/Mapa języka (smaki, zapachy, lusterka i lupy do oglądania, troche o jedzeniu i trawieniu
  3) Płyny (ukł krwionośny,serce, mierzenie ciśnienia, stetoskop, doświadczenia z wodą i roztworami)
  4) Ruch (jak człowiek się porusza, grawitacja, tarcie i inne związane prawa fizyki)
  5) Odporność


LABORATORIUM CHEMICZNE
- cykl skierowany do dzieci +10 lat

Chemiczne rośliny.
Co mamy w probówce? Identyfikacja substancji chemicznych.
Polimery. Robimy kulki polimerowe.
Slime na kilka sposobów.
Woda, która zadziwia nie tylko chemików.

LABORATORIUM KOSMETYCZNE 
Warsztaty jednorazowe dla młodych laborantów, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty i kosmetyki.

oparciu o naturalne składniki przygotowują m.in. pachnące mydło, krem i pastę do zębów, które zabierają do domu.

 Dowiadują się, z czego składają się "mikstury" do mycia i pielęgnacji ciała oraz poznają podstawy pracy w laboratorium farmaceutycznym.


Zajęcia prowadzi: 

Elżbieta Kędra - doktor nauk biologicznych, absolwentka UMCS, w latach 1999-2012 pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Parazytologii. Prowadziła badania dotyczące grzybów entomopatogennych, odporności owadów na infekcje oraz zjawiska oporności owadów na insektycydy. Brała udział w kilku grantach badawczych.
Przez szereg lat uczestniczyła w Warszawskim Festiwalu Nauki – prowadząc wykłady, warsztaty i lekcje na rozmaite tematy popularnonaukowe.

ela.kedra@takatoidea.eu