KLUB ODKRYWCY & LABORATORIUM


KLUB MAŁEGO ODKRYWCY 

czyli  cykl warsztatów, podczas których młodsze dzieci (KMO START) obserwują prezentowane doświadczenia , podejmują pierwsze próby samodzielnego eksperymentowania;

a dzieci starsze (KMO ZIEMIA i KMO CZŁOWIEK) samodzielnie uczestniczą w eksperymentowaniu pod okiem eksperta, poszerzają swoją wiedzę fizyczno-chemiczną.

LABORATORIUM  

to cykl warsztatów dla starszych dzieci, 
poszerzające wiedzę chemiczną
poprzez samodzielne eksperymentowanie.


2019/2020

KMO START - CYKL STAŁY -  Część 1
- stały cykl 5 warsztatów dla dzieci +6 lat

Wszystkie kolory tęczy (zajęcia o świetle).
Coś więcej niż muzyka (dźwięki).
Gazowy świat.
Wodne eksperymenty.
Włosy stają dęba (elektrostatyka).

KMO START - CYKL STAŁY - Część 2
-  stały cykl 5 warsztatów dla dzieci +6 lat

1. Przyciąganie-odpychanie (zabawy z magnesami).
2. Prąd z warzyw (i nie tylko).
3. Świat pełen aromatów. Czy wiemy, co jemy?
4.  Dlaczego statki pływają?
5. Woda pełna życia (lab z lupami i mikroskopami).

KMO - CYKL CZŁOWIEK

- cykl skierowany do dzieci +8 lat

1. Zmysły, czyli  jak poznajemy świat?
2. Odporność.  Nie dajmy się chorobom. 
3. Oddychanie   - głęboki wdech.
4. Najlepsza pompa na świecie – układ krwionośny.
5. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, 
czyli dlaczego jesteśmy podobni do rodziców?

KMO - CYKL ZIEMIA

- cykl skierowany do dzieci zainteresowanych światem +8 lat

1. Wycieczka po układzie słonecznym.
2. Zabawy z globusem i co można z niego odczytać?
3. Zmiany por roku, noc/dzień.
4. Przewidywanie pogody.
5. Przeszłość Ziemi, skamieniałości, zrobienie własnej skamieliny.


LABORATORIUM CHEMICZNE
- cykl skierowany do dzieci +10 lat

Chemiczne rośliny.
Co mamy w probówce? Identyfikacja substancji chemicznych.
Polimery. Robimy kulki polimerowe.
Slime na kilka sposobów.
Woda, która zadziwia nie tylko chemików.

LABORATORIUM KOSMETYCZNE 
Warsztaty jednorazowe dla młodych laborantów, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty i kosmetyki.

oparciu o naturalne składniki przygotowują m.in. pachnące mydło, krem i pastę do zębów, które zabierają do domu.

 Dowiadują się, z czego składają się "mikstury" do mycia i pielęgnacji ciała oraz poznają podstawy pracy w laboratorium farmaceutycznym.


Zajęcia prowadzi: 

Elżbieta Kędra - doktor nauk biologicznych, absolwentka UMCS, w latach 1999-2012 pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Parazytologii. Prowadziła badania dotyczące grzybów entomopatogennych, odporności owadów na infekcje oraz zjawiska oporności owadów na insektycydy. Brała udział w kilku grantach badawczych.
Przez szereg lat uczestniczyła w Warszawskim Festiwalu Nauki – prowadząc wykłady, warsztaty i lekcje na rozmaite tematy popularnonaukowe.

ela.kedra@takatoidea.eu